Horizontale metingen

Details over water en Ec-verdeling in steenwolmatten. Horizontale profielen van water- en EC- verdeling geven veel bruikbare informatie.

De methoden waarmee vochtgehalte en EC-waarde in het substraat word gemeten zijn divers. In de praktijk wordt voornamelijk gebruik gemaakt van weegschalen en sensoren. Optimalisering van de sturing van watergift en EC is uiteindelijk het doel van het doen van deze metingen. Door het maken van horizontale profielen van steenwolmatten worden verschillen tussen substraten en gietstrategieën (beurtgrootte en frequentie) helder. Dit levert veel kennis om het substraatsysteem meer optimaal te benutten.

Deze intensieve meetmethode wordt al jaren toegepast door de afdeling ontwikkeling van Cultilene om op die manier de eigenschappen van substraten inzichtelijk te maken. Het team van Cultilene doet ook veel horizontale metingen in de praktijk en telers reageren erg positief op deze nieuwe inzichten.

 

 

Methode

Traditioneel worden vochtmetingen met sensoren gedaan door in een aantal matten op 1 positie vanaf de bovenkant van de mat een verticale meting te doen. Dit geeft een beeld van het vochtpercentage op die ene positie en is als waarde representatief voor de dagelijkse aansturing van de watergift. Een dergelijke puntmeting geeft echter geen inzicht in de details m.b.t. verdeling van water en Ec in de matten.

In de methode van horizontaal meten van Cultilene worden per lengte meter mat 27 metingen vanaf de lengtezijde van de mat gedaan. Er worden meerdere matten gedaan om ook een goed beeld te vormen over eventuele verschillen tussen matten    

Uiteindelijk worden dergelijke metingen gepresenteerd als onderstaande voorbeelden van water- en Ec-verdeling en kunnen effecten van gietstrategieën en steenwolkarakteristieken in termen van wortelverdeling, homogeniteit worden geanalyseerd.

Deze analyse blijkt in de praktijk goed bruikbaar voor het bepalen van wijzigingen in de gietstrategie. Door het regelmatig uitvoeren van horizontale metingen wordt duidelijk dat de verschillen in water- en Ec-verdeling tussen diverse substraatmatten en gietstrategieën groter kunnen zijn dan in eerste instantie wordt gedacht.